Skill Capped Vs Tortos ۲۵man Heroic FirstRealm WowZone

Originally Posted by Cutegirl

دموی باس Tortos در حالت ۲۵HC

که برای اولین بار در سرور wowzone در حالت ۲۵hc توسط گیلد ما زده شد

اینوایت گیلد تا عید ۹۵ باز شد…شما میتونید از منوی سمت راست سایت یا گیلد فایندر داخل بازی کلاس های مورد نیاز رو ببینید